Τεχνικές Οδηγίες Σύνδεσης Ιδιοκτησιών με το νέο Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Δ.Ε. Αγριάς Δ. Βόλου

Από την 4η Μαρτίου 2019 πρόκειται να ξεκινήσει η σύνδεση των Ιδιοκτησιών της Δ.Ε. Αγριάς Δ. Βόλου με το νέο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΔΕΥΑΜΒ.

Η σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης κάθε ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑΜΒ είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σύνδεσης ιδιοκτησίας με το δίκτυο ακαθάρτων περιγράφονται αναλυτικά στον ισχύοντα ‘Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων Περιοχής’, ο οποίος είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.deyamv.gr).
Για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να υποβάλλει στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΥΑΜΒ (1ος όροφος, γραφείο 6, τηλ: 2421075112, 2421075106) φάκελο με τη μελέτη αποχέτευσης υπογεγραμμένη από ιδιώτη μηχανικό, αφού πρώτα για να πληροφορηθεί την ακριβή θέση αναμονής του δικτύου για την ιδιοκτησία του.

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η στεγανότητα του δικτύου από εισροές θαλασσινού νερού, το νέο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έχει κατασκευαστεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE στις περιοχές πλησίον της θάλασσας (με πράσινο χρώμα στο χάρτη) και συγκεκριμένα:

– Δημοκρατίας από Αναπαύσεως έως Δέτση
– Συνοικισμός Αγριάς
– Δημοκρατίας από Ματσάγγου έως Καραγιάννη
– μεταξύ των οδών Δημοκρατίας – Καραγιάννη – 28ης Οκτωβρίου – Δρακείας
– Αριστοτέλη από Κοραή έως Απ. Λάμπη
– Εθνικής Αντιστάσεως και οι κάθετοι από Ρ. Φεραίου έως Δημοκρατίας
– Ανθ. Γαζή και οι κάθετοι από Δρακείας έως Εθν. Αντιστάσεως
– Δημοκρατίας από Δρακείας έως Πηλίου
– Ηρ. Πολυτεχνείου και κάθετοι από Δημοκρατίας έως Σουτραλί.

Στις υπόλοιπες περιοχές το νέο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έχει κατασκευαστεί από σωλήνες PVC (με μπλε χρώμα στο χάρτη).

Για τη σύνδεση μιας ιδιοκτησίας με την αναμονή του δικτύου ακαθάρτων από σωλήνα πολυαιθυλενίου (PE), διαμέτρου 125 χιλιοστών (Φ125) ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης, αφού πρώτα κατασκευάσει την εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης της ιδιοκτησίας του, θα πρέπει:

– να τοποθετήσει υδατοστεγανό φρεάτιο πεζοδρομίου από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) στο σημείο που βρίσκεται η αναμονή του δικτύου ακαθάρτων της ιδιοκτησίας του
– να συνδέσει το ανωτέρω φρεάτιο με την αναμονή του δικτύου ακαθάρτων της ιδιοκτησίας του χρησιμοποιώντας είτε ειδικό εξάρτημα από πολυαιθυλένιο (ηλεκτρομούφα ΡΕ) και ειδική μηχανή ηλεκτροσύντηξης είτε ειδικό εξάρτημα από PVC (μανσόν – διπλή μούφα) προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη στεγανότητα του δικτύου.

Για τη σύνδεση μιας ιδιοκτησίας με την αναμονή του δικτύου ακαθάρτων από σωλήνα PVC, διαμέτρου 125 χιλιοστών (Φ125) ισχύουν όσα αναγράφονται στα σχέδια του ‘Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων’.

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Αγριάς Δ. Βόλου
– αγωγοί PVC (με μπλε χρώμα)
– αγωγοί πολυαιθυλενίου ΡΕ (με πράσινο χρώμα)

Εκ της ΔΕΥΑΜΒ
Βόλος, 26-2-2019

Shopping Cart
Scroll to Top