Συχνές Ερωτήσεις

Είμαστε διαθέσιμοι για να έχετε την ενημέρωση που χρειάζεστε

Η ΕΔΑ πραγματοποιεί τον έλεγχο της Εσωτερικής Εγκατάστασης εντός ολίγων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της μελέτης. Σε περίπτωση θετικής έκβασης του ελέγχου, θα πρέπει να επιλέξετε τον Πάροχο Φυσικού Αερίου με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε και να συνάψετε σύμβαση. Εάν έχετε ήδη υπογράψει σύμβαση με τον Πάροχο της αρεσκείας σας, τότε δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.

Η ΕΔΑ θα σας ενημερώσει άμεσα για το πότε θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση του μετρητή – κατανάλωσης ώστε να είστε έτοιμοι για κατανάλωση. Ο Πάροχος είναι η εταιρία με την οποία συνάπτετε συμβόλαιο προμήθειας παροχής Φυσικού Αερίου και η οποία θα σας στέλνει τον λογαριασμό σας.

Έπειτα από την τοποθέτηση του μετρητή από την ΕΔΑ είστε στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσετε να καταναλώνετε Φυσικό Αέριο. Θα πρέπει πρώτα, σε συνεργασία με τον μηχανολόγο μηχανικό – επιβλέποντα της εσωτερικής εγκατάστασης, να ειδοποιηθεί και να έρθει στον χώρο σας Αδειούχος Συντηρητής Αερίων Καυσίμων ο οποίος θα κάνει τον τελικό έλεγχο στην σύνδεση του λέβητα και θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την καλή και ασφαλή λειτουργία του λέβητα. Ο συντηρητής αυτός θα εκδώσει μέσο ειδικού μηχανήματος (αναλυτής καυσαερίων) απόκομμα με τα στοιχεία και τις μετρήσεις καυσαερίων του λέβητα (μοιάζει με την κάρτα καυσαερίων στα αυτοκίνητα). Καλό είναι να κρατήσει και ο χρήστης αντίγραφο της ανάλυσης καυσαερίων. Ο συντηρητής έπειτα θα συμπληρώσει το απαραίτητο απαιτούμενο έγγραφο ¨Φύλλο Ελέγχου¨ και θα το καταθέσει στην ΕΔΑ ώστε ο φάκελος της εγκατάστασής να ολοκληρωθεί και να εκδοθεί η Άδεια Χρήσης της εγκατάστασής σας.

Συνίσταται να κλείνετε την βάνα που είναι τοποθετημένη στον αγωγό τροφοδοσίας αμέσως μετά από τον μετρητή αερίου κατά την απουσία σας για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τους θερινούς μήνες. Δεν συνίσταται να κλείνετε την βάνα – παροχή κατά τους μήνες του Χειμώνα και ειδικά όταν η συσκευή σας είναι επιτοίχια ατομική μονάδα θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού γιατί εάν χρειαστεί να λειτουργήσει η αντιπαγετική προστασία του λέβητα τότε αυτό δεν θα είναι εφικτό. Όλοι οι ατομικοί επιτοίχιοι λέβητες φέρουν αντιπαγετική προστασία.

Η αντιπαγετική λειτουργία του λέβητα απαιτεί την ύπαρξη παροχής αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικά ο λέβητας να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και να μην έχει βγάλει κάποιο σφάλμα στην λειτουργία του. Εάν όλα αυτά υφίστανται, τότε ο λέβητας δεν θα παγώσει αφού θα ξεκινήσει από μόνος του να δουλεύει και να γυρνάει τα νερά αποφεύγοντας τον κίνδυνο παγώματος ολόκληρου του κλειστού κυκλώματος του δικτύου θέρμανσης.

Παρατηρήθηκε σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και σε εγκαταστάσεις που η απορροή των συμπυκνωμάτων του λέβητα (ισχύει μόνο για λέβητες τεχνολογίας συμπύκνωσης) είναι μεγάλου μήκους και χωρίς ιδιαίτερη κλίση ή χωρίς καθόλου κλίση προς την απορροή, τα συμπυκνώματα να συσσωρεύονται εντός του αγωγού και να παγώνουν. Εάν σας συμβεί αυτό, μπορείτε πρόχειρα να ξεκουμπώσετε κάτω από τον λέβητα τον σωλήνα απορροής (τις περισσότερες φορές είναι εύκολο να το κάνετε και μάλιστα χωρίς εργαλεία) ώστε να τρέχει ελεύθερα κάθετα προς το δάπεδο. Βέβαια δεν θα πρέπει να το αφήσετε έτσι και θα πρέπει να καλέσετε τον τεχνικό σας για την πλήρη αποκατάστασή του.

Η μελέτη και η επίβλεψη της Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου πραγματοποιείται από Μηχανικούς με την απαραίτητη εκ του νόμου άδεια.
Η κατασκευή των σωληνώσεων παροχής Φυσικού Αερίου πραγματοποιείται από Αδειοδοτημένους Εγκαταστάτες Φυσικού Αερίου που φέρουν την απαραίτητη εκ του νόμου άδεια. Η ΕΔΑ διατηρεί πίνακα με όλους τους αδειοδοτημένους εγκαταστάτες.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση μέχρι και το μετρητή αερίου. Το υπόλοιπο τμήμα της εγκατάστασης μετά το μετρητή αερίου, έως και τις συσκευές κατανάλωσης φυσικού αερίου (το οποίο ονομάζεται εσωτερική εγκατάσταση Φυσικού Αερίου) θα πρέπει να κατασκευασθεί από αδειοδοτημένους εγκαταστάτες που φέρουν την εκ νόμου άδεια να εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες.

Η εσωτερική εγκατάσταση οριοθετείται από την έξοδο του μετρητή αερίου (σημείο παράδοσης – παραλαβής) και καταλήγει μέχρι την σύνδεση της συσκευής κατανάλωσης και την απαγωγή καυσαερίων όταν αυτή υφίσταται.
Η Εσωτερική εγκατάσταση περιλαμβάνει το σύνολο των σωληνώσεων, βανών, συσκευών χρήσης φυσικού αερίου, θυρίδες αερισμού, συνδέσεις, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, φρεάτια, δομικά στοιχεία και τα λοιπά συναφή εξαρτήματα καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας (π.χ. ανιχνευτής φυσικού αερίου, αυτοματισμοί κτλ) που μπορεί να απαιτηθούν.

Εάν κάποιος θέλει να συνδεθεί με το δίκτυο Φυσικού Αερίου το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνει είναι να απευθυνθεί στην ΕΔΑ Θεσσαλίας είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία εξυπηρέτησης πελατών είτε καλώντας στα τηλέφωνα 11150 ή 2310584444.

Έπειτα από επικοινωνία με την ΕΔΑ Θεσσαλίας, ορίζεται συγκεκριμένο ραντεβού στον χώρο σας όπου πραγματοποιείται η τεχνική αυτοψία. Ενημερώνεστε για τον χώρο τοποθέτησης του μειωτή πίεσης και του μετρητή καθώς και για την όδευση του παροχετευτικού αγωγού από τον μειωτή έως τον μετρητή εάν απαιτείται. Αφού συντάσσεται το έγγραφο της αυτοψίας ο εξειδικευμένος υπάλληλος της ΕΔΑ Θεσσαλίας σας ενημερώνει για τα απαιτούμενα έγγραφα ώστε να συνάψετε το συμβόλαιο διανομής από την εταιρία. Η Οικονομική προσφορά σας αποστέλλεται και εάν είστε σύμφωνοι αποδέχεστε την σύναψη του συμβολαίου.

Η εταιρία έχει την υποχρέωση κατασκευής του σημείου διανομής (του σημείου από όπου θα ξεκινήσει η εσωτερική εγκατάσταση) εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των επεκτάσεων, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών και φυσικά θα ενημερωθείτε ανάλογα.

Ο μελλοντικός καταναλωτής έχει υποχρέωση να κατασκευάσει και να ενεργοποιήσει την εσωτερική του εγκατάσταση εντός 60 ημερών.
Στην επόμενη φάση και αφού ο πελάτης έχει συνάψει συμβόλαιο με την ΕΔΑ, θα πρέπει να επιλέξει τον μελετητή Μηχανικό και τον επιβλέποντα Μηχανικό (τις περισσότερες φορές ο ίδιος μηχανικός αναλαμβάνει και τις δύο παραπάνω υπηρεσίες) και να του αναθέσει το έργο. Για την ανάθεση αυτήν απαιτείται η συμπλήρωση και η υπογραφή δύο Υπεύθυνων Δηλώσεων τις οποίες τις βρίσκετε παντώντας εδώ και εδώ……

Επίσης θα πρέπει να επιλέξει και τον αδειούχο θερμοϋδραυλικό ο οποίος θα πραγματοποιήσει την εγκατάσταση Φυσικού Αερίου και που θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον Μηχανικό για να συνεννοηθούν για τις απαραίτητες λεπτομέρειες της εγκατάστασης.
Μετά την πραγματοποίηση – ολοκλήρωση της εσωτερικής εγκατάστασης και αφού ο Μηχανικός έχει καταθέσει την μελέτη στην ηλεκτρονική πύλη της ΕΔΑ extranet, ο αρμόδιος μηχανικός ελεγκτής της ΕΔΑ θα πραγματοποιήσει έλεγχο της μελέτης και θα ζητήσει τυχόν διορθώσεις εάν χρειαστεί. Μετά την έγκριση της μελέτης διενεργείται η αυτοψία στο έργο και ο επιτόπιος έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης.

Στο τελικό στάδιο για την τροφοδότηση μετά τον έλεγχο της εγκατάστασης θα πρέπει να διαλέξετε Πάροχο, δηλαδή την εταιρία που θα σας προμηθεύει με αέριο και ουσιαστικά θα σας τιμολογεί την κατανάλωσή σας. Θέλει μεγάλη προσοχή στην επιλογή του Παρόχου και στις κρυφές χρεώσεις – πάγια!

Μετά την ουσιαστική παροχή της εγκατάστασης με Φυσικό Αέριο θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον αδειούχο τεχνίτη καυστήρων αερίου για να κάνει τις τελικές δοκιμές, τις απαραίτητες ρυθμίσεις και να εκδώσει το φύλλο καυσαερίων το οποίο απαιτείται και από την ΕΔΑ για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο φάκελος της εσωτερικής σας εγκατάστασης.

Τώρα είστε έτοιμοι να καταναλώσετε!

Εάν τα βήματα αυτά σας φαίνονται περίεργα η σας δυσκολεύουν, πάλι υπάρχει η λύση. Υπογράφετε το συμβόλαιο με την ΕΔΑ και έπειτα απευθύνεστε στο κατάστημά μου το οποίο μπορεί να διαχειριστεί σε συνεργασία με τον αδειούχο εγκαταστάτη που έχετε επιλέξει την μελέτη, επίβλεψη και ολοκλήρωση του φακέλου εσωτερικής εγκατάστασης.

Επίσης το κατάστημα Γεώργιος Μήτρου είναι επίσημος συνεργάτης με το Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρία Ενέργειας – πάροχος Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η ισχύς του λέβητα που θα επιλέξετε θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύ – θερμίδες των σωμάτων που έχετε εγκαταστήσει ή πρόκειται να εγκαταστήσετε. Για υφιστάμενες κατοικίες θα πρέπει να μετρηθούν οι διαστάσεις των σωμάτων ένα προς ένα και να υπολογισθεί η συνολική τους θερμαντική αξία. Για νέες οικοδομές αυτό προκύπτει από την μελέτη θέρμανσης και τα επιλεγμένα θερμαντικά σώματα σε αυτήν.
Απευθυνθείτε στο κατάστημα Γεώργιος Μήτρου για να σας δώσουμε τις κατάλληλες συμβουλές!

Μπορεί, τις περισσότερες φορές, εύκολα να πραγματοποιηθεί η αλλαγή από θερμαντικό σώμα με φέτες τύπου ΑΚΑΝ σε Panel. Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε είναι να γίνει σωστά η αντιστοίχιση της θερμαντικής αξίας του παλιού σας σώματος με το καινούργιο. Έπειτα, ανάλογα του τρόπου σύνδεσης του σώματος ΑΚΑΝ, μπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθεί και ο διακόπτης σώματος, ο οποίος θα πρέπει να συνυπολογισθεί στο κόστος της αλλαγής. Τέλος θα πρέπει να γίνει έλεγχος στις διαστάσεις του νέου σώματος Panel γιατί τις περισσότερες φορές η αντιστοίχιση των θερμίδων δημιουργεί την ανάγκη μεγαλύτερου σώματος σε μήκος ή και σε φάρδος (τα ΑΚΑΝ σώματα φέρουν περισσότερο νερό).
Απευθυνθείτε στο κατάστημα Γεώργιος Μήτρου για να σας δώσουμε τις κατάλληλες συμβουλές!

Shopping Cart
Scroll to Top