Οι Υπηρεσίες μας

Ο Γεώργιος Μήτρου με την ιδιότητα του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού μέλλους του ΤΕΕ προσφέρει στους πελάτες του – ιδιώτες και επαγγελματίες – τις παρακάτω μηχανολογικές υπηρεσίες.

Συμβουλευτική

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θερμοϋδραυλικά τεχνικά έργα.

Μελέτη Παραμέτρων

Μελέτη των παραμέτρων για την επιλογή της σωστής εγκατάστασης θέρμανσης με βάση τα δεδομένα του χώρου και των αναγκών. Λαμβάνοντας υπόψιν μια σειρά παραμέτρων προτείνουμε και σχεδιάζουμε την επιθυμητή θέρμανση του χώρου σας - προτείνουμε λύσεις για την βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιλογή Λέβητα

Προτείνουμε την σωστή επιλογή λέβητα βάση των αναγκών του χώρου και του διαθέσιμου καυσίμου.

Μελέτη Θέρμανσης

Μελέτη Θέρμανσης – υπολογισμός των απωλειών και των απαιτούμενων θερμίδων - για τον χώρο που θέλετε να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση νέων θερμαντικών σωμάτων. Βάση των απωλειών γίνεται η επιλογή των κατάλληλων διαστάσεων θερμαντικών σωμάτων και των πραγματικών χώρων τοποθέτης αυτών.

Έλεγχος Χώρου

Έλεγχος του σωστού χώρου εγκατάστασης του λέβητα Φυσικού Αερίου βάση των απαιτήσεων του Κανονισμού. Επίσης, πρόβλεψη για την σωστή τοποθέτηση της καπνοδόχου του λέβητα και της σωστής θέσης απορροής των καυσαερίων.

Φυσικό Αέριο

Σύναψη συμβολαίου του νέου πελάτη για σύνδεση με τον πάροχο ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (αντιπροσώπευση στην πόλη του Βόλου από το κατάστημα Γεώργιος Μήτρου).

Ηλεκτρική Ενέργεια

Σλλαγή του υφιστάσμενου παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου και σύνδεση με τον πάροχο ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (αντιπροσώπευση στην πόλη του Βόλου από το κατάστημα Γεώργιος Μήτρου).

Καλάθι αγορών
Scroll to Top
Scroll to Top