ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων που διαθέτουμε για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη, καθώς και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι μία από τις μεγαλύτερές μας επιδιώξεις!

Συνεργαζόμαστε με καταξιωμένους κατασκευαστικούς οίκους της Ευρώπης και της Ελλάδας με σκοπό να διαθέτουμε προϊόντα υψηλής και σταθερής ποιότητας, πρϊόντα υψηλών προδιαγραφών που φέρουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις βάση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Στόχος μας είναι να μπορούμε να καλύπτουμε τις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών μας.

  • Όλα τα προϊόντα μας φέρουν τις αντίστοιχες εγγυήσεις καλής λειτουργίας του κατασκευαστή.
  • Η επιλογή των προϊόντων γίνεται βάση αυστηρών κριτηρίων και προδιαγραφών.
  • Τα προϊόντα ελέγχονται προτού την παράδοσή τους στον πελάτη και βάση συγκεκριμένων εσωτερικών διαδικασιών που ακολουθούνται στον τρόπο διαχείρισης της κάθε παραγγελίας – μικρής ή μεγάλης – επιτυγχάνεται η εξάλειψη λαθών, προβλημάτων και η διατήρηση των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Σκοπός μας είναι να διατηρούμε πάντα την υψηλή ικανοποίηση των πελατών μας.
Οι υπηρεσίες μας διέπωνται απο μεγάλη συνέπεια, υπευθυνότητα και προσήλωση.Εστιάζουμε πάντα στον πελάτη, στην καλύτερη εξυπηρέτησή του μέσω της συνεχώς αυξανόμενης ποικιλίας ειδών και στην προσφορά της πιο ανταγωνιστικής τιμής.

Shopping Cart
Scroll to Top